Stacja kolejowa w Bąkowcu

Podziel się

Sieciechów  Stefan Siek – Ocalić od zapomnienia

Stacja Bąkowiec

 

Po wybuch I Wojny Światowej 9 października 1914 roku Niemcy po południu dotarli na skraj Puszcz Kozienickie do Bąkowca, po krótkim przygotowaniu artyleryjskim piechota Niemiecka wzdłuż torów kolejowych ruszyła do ataku w kierunku fortu Wanowskiego. Teren po obydwóch stronach toru kolejowego na wielkiej przestrzeni został sztucznie zalany przez Rosjan, nie nadawał się do ataku. Ciężkie walki trwały na szerokiej przestrzeni od Kozienic do Góry Puławskiej nie przerwanie dwa tygodnie. Wojska Rosyjskie kontratakowały i wyparły wojska Niemiecko – Austriackie aż za Radom. Z miejsca zaczęto budować zewnętrzny pas obrony twierdzy na skraju Puszczy Kozienickiej. Do tych celów zbudowano Najpierw dwie drogi u brukowane z kamienia. Jedna prowadziła od fortu Wanoskiego przez Wolę Klasztorną, Bąkowiec w kierunku Słowik i Kozienic. Druga przez Opactwo Sieciechów do przysiółka Sieciechów Jesionka. A także jednotorowe linie kolejowe do Kozienic i Wysokiego koła by dowozić materiały budowlane i wojenne.  W miejscu rozchodzenia się tych lino pobudowano dwie bocznice kolejowe. By je obsługiwać potrzebna była stacja. Powstała na pustkowiu wokoło łąki, krzaki i las olchowy. Do najbliższej miejscowości Bąkowiec 2 km. Dp Sieciechowa 4 km. Woli Klasztornej 3,5 km. Dlatego została zlikwidowana stacja Sieciechów. Na miejscu powstała stacja Bąkowiec. Stawiana pospiesznie był to budynek drewniany, służył o do 1960 r. Wyglądem był podobny do budynku w Zajezierzu. 1 km od stacji powstała osada kolejowa Bąkowiec Kolonia. Taki stan węzła koleinowego Bąkowiec przetrwał do 1940 r. Niemcy modernizują węzeł układają drugi główny tor i poszerzają węzeł o jaszcz dwie bocznice. Stawiają dwie murowane nastawnie, służą one do dzisiaj. Pod koniec lipca 1944 roku Niemcy wysadzają dwa przęsła mosty na Wiśle o strony Zajezierza. Niszczą też tory łamiąc wszystkie podkłady kolejowe i mosty na ciekach wodnych. W sierpniu tegoż roku na torze  w kierunku Wysokiego Koła przemieszcza się olbrzymie działo na platformie kolejowej. Mieszkańcy Sieciechowa Mówili strzela ,,Berta’’. Odstrzeliwuje ono skrzyżowanie dróg w okolicy Ryk. W latach 1960 linie kolejowa zostaje zmodernizowana dostaje trakcję elektryczna. Powoli lokomotywy  zastępują elektrowozy. Lata 2000 upadek przewozów pasażerskich. Linia kolejowa do Wysokiego Koła mała jeden przystanek w Sarnowie przestała całkowicie funkcjonować w pod koniec lat 1980 r. Linka kolejowa  do Kozienic mała dwa przystanki w Słowikach i Brzeźnicy. Funkcjonuje do dzisiaj przedłużone tory kolejowa docierają do Elektrowni Kozienice. Codziennie przejeżdża tędy kilkanaście składów z węglem. Przewóz osobowy nie funkcjonuje od wielu lat. Stacja Bąkowiec kiedyś bardzo ważny węzeł kolejowy, tu stawały pociągi pospieszne. Do obsługi pasażerów była kasa biletowa i  bagażowa,  poczekalnia i bufet otwarty 16 godzi. Dzisiaj żal mówić pozostała tylko nazwa Bąkowiec.

                                                                     Opracował Stefan Siek

Stacja kolejowa Bąkowiec powstała w 1914 roku wyniku rozbudowy trakcji kolejowej przez rosjan podczas walk o twierdzę Iwanogród w czasie I wojny światowej.

Budowa stacji w Bąkowcu doprowadziła do likwidacji stacji kolejowej w Sieciechowie.

Znajdował się na stacji budynek drewniany, przypominający budynek stacji w Zajezierzu.

Budynek stacji kolejowej w Zajezierzu, lata międzywojenne.

Jeden z budynków nastawni Bąkowiec, zbudowany w 1940 roku przez Niemców. Ten od strony Sieciechowa. fot Stefan Siek

Zdewastowany budynek stacji w Bąkowcu. fot. Stefan Siek 2020

 

Budynek stacji do rozbiórki maj 2020. fot. Stefan Siek.

Droga powiatowa z Sieciechowa na stację w Bąkowcu. fot. Stefan Siek

 

Droga powiatowa cd. odcinek od kanału do stacji. fot. Stefan Siek

Droga powiatowa cd. od stacji do przejazdu kolejowego w Bąkowcu, wyłożona asfaltem ze względu na dojeżdżające kiedyś autobusy PKS. fot. Stefan Siek


Podziel się