Uwolnienie więźniów- Bąkowiec 1945 r.

Podziel się

Akcję odbicia więźniów przeprowadziło zgrupowanie Mariana Bernaciaka „Orlika” przy współpracy miejscowej organizacji WiN 27 czerwca 1945 roku. Oddział „Orlika ” liczący 75 żołnierzy przeprawił się łodziami przez Wisłę, przy pomocy placówek WiN ze Stężycy i Łojów. 

Puławy: Gdzie stanie pomnik bohaterskiego "Orlika"? - Dziennik ...

Marian Bernaciak „Orlik” fot. za dzienikwschodni.pl

Więźniów przewożono z obozu w Rembertowie do więzienia we Wronkach. Akcja odbicia więźniów odbyła się na stacji Bąkowiec, ze względu na najlepsze warunki do ataku i szybkiego odejścia po akcji.

Uczestniczył w niej z Sieciechowa:  Tomasz Pułka, zawiadowca stacji w Bąkowcu i Jadwiga Niedzielska, bufetowa na stacji, u której była skrzynka kontaktowa.

Jadwiga Niedzielska z dziećmi.

Zawiadomienie do prokuratury o miejscu przetrzymywania Tomasza Pułki i Jadwigi Niedzielskiej.

Zaświadczenie o umorzeniu kary w związku z nie wezwaniem do jej niezarządzenia.

 

Ochronę konwoju stanowiło 62 żołnierzy radzieckich i polskich.

Uwolniono 134 więźniów.

Przed semaforem został zatrzymany pociąg z więźniami.

Nastawnia kolejowa w Bąkowcu, od strony północnej (Dęblina) fot. Stefan Siek


Podziel się