Wójtowa Góra – zabytki

Podziel się

Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Sieciechowie, stanowisko „Wójtowa Góra”.

Wójtowa Góra i zabytki archeologiczne, eksponowane na wystawie w Muzeum Kozienickim.

Opis zabytków archeologicznych odnalezionych na Wójtowej Górze 1985 r. a znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego  w Radomiu, dokonany przez Małgorzatę Cieślak – Kopyt.

 

 

Umbo od tarczy. Za: Muzeum Kultury Przeworskiej w Mokrej

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Umbo od tarczy
Za: Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

 

 

Artykuł Łukasza Reczulskiego „Wójtowa Góra w Sieciechowie” omawiający dotychczasowy stan badań na tym stanowisku archeologicznym. document.pdf


Podziel się