Stacja kolejowa w Sieciechowie

Podziel się

Sieciechów Stefan Siek – Ocalić od zapomnienia

Stacja Sieciechów

Krótka historia stacji kolejowej w Sieciechowie i linii kolejowej Iwangorod/Dęblin – Dąbrowa Górnicza

Znajduję się na nasypie toru kolejowego, na przejeździe niestrzeżonym drodze powiatowej łączącej wsie Sieciechów i Wola Klasztorna. Drogę tę utwardzono brukiem w 1962-5 roku, asfalt położono w 1972 – 3 latach, następna nawierzchnie w 2007- 9 rok. Na tym nasypie przebiega linia kolejowa budowana w latach 1882 – 85. Linia biegła z Dęblina do Dąbrowy Górniczej. Biegła ona przez Radom, Skarżysko, Kielce, Jędrzejów, Sędziszów, Tunel, Strzemeszno. Na odcinku Dęblin Radom było 4 stacje przystanki Sieciechów, Garbatka, Zagożdzon i Jedlnia. Stacja Sieciechów znajdowała się 300 m. od przejazdu w kierunku wschodnim.  Od strony Sieciechowa. W trzech miejscowościach  Garbatce, Zagożdzon teraz Pionki i Jedlnia są budynki stacyjne pobudowane w tamtym czasie, niektóre zostały przebudowane zatraciły piękno i smak. Stacja Sieciechów przestała istnieć w 1915 r. Zostały po niej fragmenty murów fundamentów.  Mogła mieć podobny styl do wyżej wymiennych była murowana.  Przy każdym przejeździe był dom dróżnika który czuwał nad bezpiecznym przekraczaniem pojazdu. Ten dom zachował się do dzisiaj teraz stoi opuszczony. Przy budowie tej linii pracowało 20.000 tysięcy robotników i wiele zaprzęgów konnych, w bardzo trudnych warunkach geologicznych. Największą przeszkodą było wykucie 500 m. tunelu koło Sędziszowa. Dużym wyzwaniem była budowa mostu na Wiśle w Dęblinie. Jest to most 5 przęsłowy na dwóch przyczółkach. Był to most kratowy podobny do mostu Kierbedzia w Warszawie. Długość każdego przęsła wynosiła 88 m. Do pierwszej wojny Światowej służył do do ruchu kolejowego i jednocześnie do ruchu drogowego. Nasyp wysokości 5 metrów ciągnął się przez cała dolinę powiślańską od mostu na Wiśle do wyżyny pod Bąkowcem, biegła po nim linia kolejowa jednotorowa. Na całej trasie wybudowano 400 mostów i przepustów. Służyła do wywożenia węgla z Śląska do Rosi.

                                                           Opracował Stefan Siek

Mapa z zaznaczoną stacją kolejową w Sieciechowie.

Mapa ukazująca przebieg linii kolejowej od Twierdzy w Iwangrodzie

Linia kolejowa przebiegająca przez środek Fortu Bema.

Linie kolejowe na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim.

Znalezione obrazy dla zapytania: linia kolejowa Deblin Dąbrowa Górnicza

Foto za: historiakoluszek.pl

 

Foto. za: https://polska-org.pl/

Most kolejowy zniszczony przez Rosjan w 1915 r. Foto. za Dęblin moje miasto,

Znalezione obrazy dla zapytania: stacja kolejowa w zajezierzu

Stacja PKP w Zajezierzu foto za: Kozienice24

Inne zdjęcia stacji kolejowej w  Zajezierzu koło Deblina.

Obraz

Znalezione obrazy dla zapytania: stacja kolejowa w pionkach

Budynek stacji PKP Zagożdżon obecnie Pionki foto za: fotopolska.eu

Mazovia Warsaw Film Commission

Stacja w Pionkach współcześnie. Za: http://www.mwfc.pl.

Znalezione obrazy dla zapytania: stacja PKP garbatka

Foto za: https://warszawa.fotopolska.eu/

Stacja w Jedlni Foto. za: https://fotopolska.eu/


Podziel się