Julian Pułka – ppor. rez

Podziel się


Julian Pułka urodził się w Sieciechowie w powiecie kozienickim 19 października 1911 roku. Był synem Ignacego Pułki i Eleonory z domu Kibil.

Ukończył 4 oddziały szkoły powszechnej w Sieciechowie i w roku 1923 rozpoczął naukę w gimnazjum państwowym im. Chałubińskiego w Radomiu, które skończył w roku 1932.
Następnie odbył służbę wojskową w Dywizyjnym Korpusie Podchorążych Rezerwy w Dęblinie przy 15 p.p. Szkołę ukończył
w stopniu plutonowego-podchorążego. Po odbyciu pierwszych ćwiczeń w stycznia 1935 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy.

W roku 1933 wstąpił na Politechnikę Warszawską na wydział Inżynierii, który ukończył 27 czerwca 1938 roku, jako inżynier budownictwa lądowego.
W czasie studiów, 26 czerwca 1937 roku zawarł w parafii św. Andrzeja przy kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie związek małżeński z Haliną Zofią Boch.

Halina Pułka – żona


Od lipca 1938 pracował w charakterze kontraktowego referendarza a następnie kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrołęce województwo białostockie. W kwietniu 1939 roku został przeniesiony do Powiatowego Zarządu Dróg w Janowie Lubelskim, na stanowisko kierownika.

Zginął 13 września 1939 roku Olbięcinie koło Kraśnika w województwie lubelskim.

Po wojnie jego szczątki zostały przeniesione do rodzinnego grobu na Starym Cmentarzy w Sieciechowie.

Zdjęcia grobu Juliana Pułki. wyk. Stefan Siek

 


Podziel się