FILMY

Podziel się

Ocalić od zapomnienia – Zbiórka Plutonu Sieciechowskiego na Nowej Górce

Krótka historia zbiórki Plutonu Sieciechowskiego na Nowej Górce w relacji Styra. Opracował Stefan Siek. Czyta Janina Siek (żona).

Ocalić od zapomnienia – Zbiórka Plutonu Sieciechowskiego w Karierze

Krótka historia zbiórki Plutonu Sieciechowskiego w Karierze w relacji Styra. Opracował Stefan Siek. Czyta Janina Siek (żona).

Szkoła Źródła – Ku pamięci dyrektora ś.p. Konrada Sieka

Przedstawienie przygotowane i wykonane przez uczniów Szkoły Źródła, ku pamięci dyrektora ś.p. Konrada Sieka.

Konrad Siek, syn Stefana, tworzył i kierował Szkołą Źródła. Prowadził też stronę izbasieciechow.pl.

Klasztor Benedyktynów w Sieciechowie

Konferencja naukowa „200 lat od kasaty Klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie”.

Opactwo benedyktyńskie w Sieciechowie – wystawa w Muzeum Regionalnym w Kozienicach.

Prelekcja o wykopaliskach w Sieciechowie.

Cmentarze w Sieciechowie

Krótka historia Starego i Nowego cmentarza w Sieciechowie z omówieniem najstarszych i najciekawszych pochówków.

Cmentarze żołnierzy z I wojny światowej

,,Wycieczka” – Relacja z tamtych lat przekazali potomnym ustnie Antonina Sepiotek i Jan Karsznia.

Wiosna 1914 r. dla Sieciechowian okazała się łaskawa. Oto na przednówku władze Twierdzy Iwangorod zatrudniły wielu mieszkańców Gminy Sieciechów do jej modernizacji i okalających ją fortów. Na powiślu były to: Fort Wanowski, nr 5 Borek, nr 6 Głusiec. Ludzie zaczęli mówić że zanosi się na wojnę.

Okolica w moim obiektywie – cmentarze choleryczne

Cmentarze choleryczne w Sieciechowie, Woli Klasztornej i Zalesiu.

Cegielnia Sieciechów – pobenedyktyńska

Wysuszone cegły  wypalano w piecach polnych lub w piecach polowych, zwanych mielerzami.  Piec polny miał przy podstawie rzut kwadratu, którego boki składały się z 45 cegieł. Cegły układano warstwami zmniejszającymi się ku górze, wskutek czego piec przybierał kształt ściętej piramidy.

Stacja kolejowa w Sieciechowie

Krótka historia stacji kolejowej w Sieciechowie i linii kolejowej Iwangorod/Dęblin – Dąbrowa Górnicza

Wylew Wisły 1909 r.

Iwangród 26 marca.
Wylew Wisły w górze rzeki sprowadził fatalne następstwa na linij dąbrowskiej kolei nadwiślańskich. Woda zniosła most pod Sieciechowem, przerywając zupełnie wszelką komunikacje. Powódź nie tylko przerwała komunikację kolejową, ale i telegraficzną. Słupy telegrafu poprzewracały się wskutek silnego prądu wody i leżą w niej.
Stacja Sieciechów zalana zupełnie wodą do tego stopnia, że oficjaliści kolejowi i urzędnicy musieli schronić się we wsi, wyżej położonej.

Przyjęcie zrzutu broni 16 kwietnia 1944 r.

Akcja przeprowadzona przez placówkę AK nr 7 w Sieciechowie na łąkach zwanych Niwki, pomiędzy wsiami Sieciechów, Łoje i Mozolice.
Dowódcą akcji był komendant placówki Franciszek Rechowicz ps. Styr.
Zrzutu dokonał samolot bombowy Halifax II.

Uwolnienie więźniów- Bąkowiec 1945 r.

Akcję odbicia więźniów przeprowadziło zgrupowanie Mariana Bernaciaka „Orlika” przy współpracy miejscowej organizacji WiN 27 czerwca 1945 roku. Oddział „Orlika ” liczący 75 żołnierzy przeprawił się łodziami przez Wisłę, przy pomocy placówek WiN ze Stężycy i Łojów. 

Nadanie imienia ARMII KRAJOWEJ
Zespołowi Placówek Oświatowych w Sieciechowie

Stefan Siek  w obiektywie kamery

Izba Historyczna Stefana Sieka.
Promocja książki: Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości.
Questing w Sieciechowie u Stefana Sieka

Sieciechowski klasztor pobenedyktyński w Opactwie
200 lat od kasaty Klasztoru Benedyktynów (TVNP 2019.09.20)
Turniej gier dawnych w Sieciechowie – część 1
Turniej gier dawnych w Sieciechowie – część 2
Turniej gier dawnych w Sieciechowie – część 3
Prządka w Izbie Historycznej Stefana Siek
Prządka cz.2

Stacja kolejowa w Bąkowcu

Stacja kolejowa Bąkowiec powstała w 1914 roku wyniku rozbudowy trakcji kolejowej przez Rosjan podczas walk o twierdzę Iwanogród w czasie I wojny światowej.

Budowa stacji w Bąkowcu doprowadziła do likwidacji stacji kolejowej w Sieciechowie.

Koncerty w Opactwie i Oleksowie

Koncerty z cyklu Mazowsze w Koronie: „Ojcze nasz” – 18.11.2012 r.

Varsovia Brass Quintet – Muzykowanie wobec aniołów

W. Lutosławski – Melodie ludowe – Hej, od Krakowa jadę (ar. M. Maria Pomianowska)


Podziel się