Stacja kolejowa w Bąkowcu

Podziel się

 

Stacja kolejowa Bąkowiec powstała w 1914 roku wyniku rozbudowy trakcji kolejowej przez rosjan podczas walk o twierdzę Iwanogród w czasie I wojny światowej.

Budowa stacji w Bąkowcu doprowadziła do likwidacji stacji kolejowej w Sieciechowie.

Znajdował się na stacji budynek drewniany, przypominający budynek stacji w Zajezierzu.

Budynek stacji kolejowej w Zajezierzu, lata międzywojenne.

Jeden z budynków nastawni Bąkowiec, zbudowany w 1940 roku przez Niemców. Ten od strony Sieciechowa. fot Stefan Siek

Zdewastowany budynek stacji w Bąkowcu. fot. Stefan Siek 2020

 

Budynek stacji do rozbiórki maj 2020. fot. Stefan Siek.

Droga powiatowa z Sieciechowa na stację w Bąkowcu. fot. Stefan Siek

 

Droga powiatowa cd. odcinek od kanału do stacji. fot. Stefan Siek

Droga powiatowa cd. od stacji do przejazdu kolejowego w Bąkowcu, wyłożona asfaltem ze względu na dojeżdżające kiedyś autobusy PKS. fot. Stefan Siek


Podziel się